Türk Kızılayı Bursa Şubesi, köklü bir tarihe sahip olan bir yardım kuruluşudur. 11 Haziran 1868 tarihinde Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti olarak kurulan bu örgüt, 1877 yılında adını Osmanlı Hilali Ahmer Cemiyeti olarak değiştirmiş ve İstanbul'un dışında çeşitli illerde de teşkilatlanmıştır. Bursa Şubesi ise, şehrin önde gelen bürokratları ve tüccarları tarafından öncülük edilerek, 4 Kasım 1911 tarihinde Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti Bursa Şubesi adı altında resmi bir şekilde kurulmuştur.

Türk Kızılayı Bursa Şubesi, 1. Dünya Savaşı sürecinde büyük bir önem arz etmiş ve şehit yakınlarına, göçmenlere ve ihtiyaç sahiplerine büyük destek sağlamıştır. Aynı zamanda Kurtuluş Savaşı döneminde Ankara ile Bursa arasında ayni ve nakdi yardım köprüsü oluşturarak, milletin birlik ve dayanışma ruhunu en üst düzeyde yaşatmıştır.


Osmanlı Hilali Ahmer Cemiyeti'nin kurucu yönetim kurulunda yer alan isimler, döneminin önde gelen sağlık profesyonelleri, bürokratları ve iş insanlarıydı. Sağlık Müdürü Mehmet Celalettin Bey'in liderliğindeki bu kurulda, Sağlık Müdür Yardımcısı Op. Dr. Emin Bey, Op. Dr. Abdullah Paşa, Ağbarmalı Bankası Müdürü Hacı Hafız Bey, Ticaret Odası Reisi Rafet Bey, Tacir Hacı Ahmet Efendi, eşraftan Bursalı Mustafa Bey, Aza Dr. Şefik Bey ve Dr. Şükrü Fazıl gibi isimler bulunmaktaydı.

Bugün, Türk Kızılayı Bursa Şubesi, geçmişten aldığı güçle hizmetlerine devam etmekte ve toplumun her kesimine yardım elini uzatmaktadır. İnsan odaklı, sosyal sorumluluk bilinciyle hareket eden bu kuruluş, Türkiye'nin yardım ve sosyal hizmet alanındaki önemli aktörlerinden biri olarak varlığını sürdürmektedir.

BAŞKANLARIMIZ

< < <
> > >


MİSYONUMUZ

< < <
> > >

"İyiliğin gücüyle birey ve toplumun dirençliliğini arttırmak, insan onurunu korumak ve ızdırabını dindirmek için çalışmak." Ülkemizde ve dünyada başta kırılgan birey ve topluluklar olmak üzere bireysel ve toplumsal dirençliliği arttırmak, istisnasız her insanın onurlu yaşam hakkına riayetle ihtiyaç duyulan her yerde insan ızdırabını dindirmek için harekete geçmek, insaniyetperverlik temelinde çözüm odaklı etkileşim ve iletişim faaliyetleri gerçekleştirmekVİZYONUMUZ

< < <
> > >

"Herkes için esenlik ve güvenli yaşam." Gerek afet ve acil durumlarda gerekse olağan zamanlarda dirençlilik kazandırıcı faaliyetler ve insani yardımlarda bulunmak suretiyle bütün insanların insanca yaşamasını temin etmek
Temel İlkelerimiz

< < <
> > >

Uluslararası Kızılay ve Kızılhaç Hareketi öğretisi, 1965?de ilan edilen Hareketin Temel İlkeleriyle özetlenmiştir. Bu Temel İlkeler, Uluslararası Federasyon (IFRC), Ulusal Dernekler (Kızılay/Kızılhaç) ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin (ICRC) görevli ve gönüllülerine yardım çalışmalarındaki faaliyet alanlarını belirleme ve kolaylaştırma konularında yol gösterirken, aynı zamanda Hareketin amacını ve yardımseverlik değerlerini tanıtmak için evrensel bir temel oluşturur.


 • İnsanlık
  Savaş alanında yaralılara ayrım gözetmeksizin yardım etme isteğinden doğan Kızılay, her nerede olursa olsun insan ıstırabını ulusal ve uluslararası kapasitesi dâhilinde önlemek ve dindirmek için çabalar. Amacı insan hayatının, sağlığının korunması ve insan onuruna saygı duyulmasının sağlanmasıdır. Bütün insanlar arasında karşılıklı anlayışı, dostluğu, işbirliğini ve kalıcı barışı destekler.


 • Tarafsızlık
  Kızılay, herkesin güvenini kazanmak amacıyla, düşmanlıklara taraf olmaz ve hiçbir zaman siyasal, ırksal, dinsel ve ideolojik nitelikteki ihtilaflara girmez.


 • Ayrım Gözetmemek
  Kızılay, milliyet, ırk, dini inanç, sınıf veya siyasi düşünce farkı gözetmez. İnsan ıstırabını, en ivedi ve zaruri ihtiyaçlara öncelik vererek dindirmeye çalışır.


 • Bağımsızlık
  Kızılay bağımsız bir kurumdur. Kızılay, insancıl faaliyetlerinde kamu otoritelerinin yardımcısı olarak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti yasalarına tabii, ancak kendisine her daim Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Hareketi temel ilkelerine uygun hareket etme olanağı veren bir özerkliğe sahiptir.

 • Birlik
  Türkiye'de 'Kızılay' adı altında tek bir dernek kurulabilir. Bu dernek herkese açıktır. İnsancıl faaliyetlerini bütün yurdu kapsayacak şekilde yürütür.

 • Gönüllü Hizmet
  Kızılay, hizmetlerinden hiçbir şekilde çıkar gözetmeyen gönüllü bir yardım kurumudur.

 • Evrensellik
  Diğer ülke ulusal dernekleri ile eşit statüye sahip ve karşılıklı yardımlaşmada onlarla eşit sorumlulukları ve görevleri paylaşan Kızılay, dünya çapında bir organizasyonun içinde yer alır.