İlk yardım, 150 yılı aşkın yıldan bu yana Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi'nin temel bir unsuru olmuştur. Kriz anlarında geçen her dakika kritik öneme sahiptir. Ancak dünya genelinde, profesyonel tıbbi yardım her zaman anında erişilebilir değildir. Bu nedenle, etkili bir şekilde uygulanan ilk yardım sayesinde, acil durumlarda hayat kurtarmak mümkündür. Genellikle halktan kişiler tarafından yapılan ilk yardım, bir kazaya veya acil duruma tanık olanların hızlı müdahalesini içerir. İnsanlar, eğitildiklerinde, küçük yaralanmaları tedavi etmek ve profesyonel tıbbi yardım ulaşana kadar yaşamı korumak için temel tıbbi bakım sağlayabilirler. İlk yardım, sağlıklı ve dayanıklı toplulukları desteklemek adına kritik bir insanî eylem olarak görülmelidir. Bu önemli becerilere ulaşım, ayrımcılık yapılmaksızın herkesin her yerde erişebilmesi için teşvik edilmelidir.
İlkyardım, her türlü ani hastalık, kaza, yaralanma, afet, zehirlenme, boğulma vb. durumlarda hastanın ilk değerlendirmesini yapmak, hastaneye ulaştırana ya da profesyonel yardım gelene kadar, hastanın durumunun kötüleşmesini önlemek ve tekrar hayata döndürmek için yapılan ilaçsız girişimlere denir. Acil durumların kötü sonuçlarını azaltmada en etkili yol ilkyardımdır. İlk yardımcılar, ilkyardım konusunda eğitim ve sertifika almış, bilgi ve becerilerini yaşam kurtarmak ve korumak için kullanan, aynı zamanda toplumu acil durumlara hazırlıklı olmak ve müdahale etmeleri için mobilize etmek ve destek sağlayan kişilerdir. İlkyardım eğitimi, bilgi ve becerilerin prosedürlere ve tekniklere göre, çok az veya hiç ekipman gerektirmeden yapılan onaylanmış bir programdır. Bu program çıktıları belli olan eğitimciler veya kolaylaştırıcılar tarafından sağlanmaktadır.