Türk Kızılay Bursa Arama Kurtarma Ekibi, acil durum ve afetlerde etkili müdahale sağlamak ve toplumun afetlere hazırlıklı olmasına katkıda bulunmak amacıyla bir araya gelmiş bir ekip olarak faaliyet göstermektedir. Türk Kızılay Bursa Arama Kurtarma Ekibi olarak, toplumun güvenliği ve refahı için gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz. Her bir ekip üyesi, insan hayatını kurtarma ve topluma yardım etme sorumluluğuyla hareket ederek, etkili bir arama kurtarma hizmeti sunmayı ilke edinmiştir.
Misyonumuz:
Misyonumuz, afet ve acil durumlar karşısında toplumumuzu korumak ve desteklemektir. Eğitimli ve deneyimli bir ekip olarak, arama kurtarma operasyonları düzenleyerek, acil durum müdahalelerini koordine ederek ve afet bölgelerine yardım sağlayarak toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi amaçlıyoruz.
Vizyonumuz:
Türk Kızılay Bursa Arama Kurtarma Ekibi olarak, afetlere hızlı ve etkili bir şekilde müdahale eden, modern teknolojiyi kullanarak en güncel arama kurtarma yöntemlerini benimseyen ve toplum güvenliğine önem veren bir birim olmaktır. İnsan hayatını korumak ve hızlı yardım ulaştırmak adına sürekli olarak kendimizi geliştiriyoruz.
Çalışma Prensiplerimiz:
Türk Kızılay Bursa Arama Kurtarma Ekibi olarak, etik değerlere bağlılık, profesyonellik, koordinasyon ve hızlı hareket etme yeteneği gibi temel prensiplere odaklanıyoruz. Ekip üyelerimiz, acil durum müdahalelerinde etkili bir şekilde işbirliği yapabilme yeteneklerine sahiptir.
Hedeflerimiz:
Hedefimiz, toplumumuzu afetlere karşı hazırlıklı kılmak, acil durumlarda hızlı ve etkili müdahale sağlamak ve afet bölgelerine hızlı yardım ulaştırmaktır. Ayrıca, toplumsal bilinçlendirme çalışmaları yürüterek, afet öncesi, sırası ve sonrasında toplumun dayanışma kültürünü güçlendirmeyi amaçlıyoruz.