Sosyal Yardım Hizmetleri

 

1. SA?LIK H?ZMETLER?

-T?p Merkezi
-Evde Hasta ve Ya?l? Bak?m?

 

2. E??T?M H?ZMETLER?

3. EVDE BAKIM H?ZMET?

 

4. AFET H?ZMETLER?

-D?? ülkelere gönderilen yard?mlar
- Van-Erci? Depremi’ne yard?m

 

5. SOSYAL YARDIM H?ZMETLER? ALINAN VE DA?ITILAN YARDIMLAR

-Kurban ba???lar?
-Adak kurban ba???lar?
-Kurban yard?m?
-Nakdi ba???lar/ Fitre ve Zekat yard?m?
-Kuru erzak yard?m?
-1. El giysi ve e?ya yard?m?

 

7. GÖNÜLLÜ H?ZMETLER

-Kad?n Kolu hizmetleri
-Gençlik kolu hizmetleri
-Karde? Okul Projesi
-Karde? ?lçe ve Köy Projesi
-Ba???ç? bak?m hizmetleri

 

8. ÖNEML? GÜN KUTLAMALARI

-29 Ekim Cumhuriyet Bayram?
-K?z?lay Haftas?
-?lkyard?m Haftas?
-Ya?l?lar Haftas?
-A?ure Günü, Kermes
-Dünya Alzheimer Günü

 

9. KATILINAN FUARLAR

 

10. ?LET???M ETK?NL?KLER?

 

11. ULUSLARARASI KARDE? KIZILAY KIZILHAÇ ÇALI?MALARI

 

12. 2013-2014-2015 YILLARI PROJELER?

-Mudanya Gençlik ve Sa?l?k Kamp?
-Uluda? Çobankaya Aile Dinlenme ve Sa?l?k Kamp?
-?lkyard?m E?itim Merkezi
-E?itim Hizmetleri
-Gönüllülük Hizmetleri
-K?z?lay Muradiye K?z Ö?renci Yurdu
-Sa?l?kl? Ya?am Projesi

 Jared McCann Womens Jersey

Türk Kızılay Bursa Şubesi

Kızılay'dan Kiralık Mülkler

Duyurular

Fotoğraf Galerimiz