Kadınlar Kolu Hizmetleri

 


 

Başkan

Saadet Urunlu

Başkan Yardımcısı

Nezahat Dokunmazer

Başkan Yardımcısı

Günay Yurtoğlu

Sekreter

Kadriye Uluçınar

Sekreter Yardımcısı

Şaziye Akgün

Üye

Naciye Doğu

Üye

Nazlı Okur

Üye

Feriha Işılık

Üye

Zehra Sarsar

Üye

Safiye Akçay

Üye

Nejdet İzmirli

Üye

Ünzile Lafçı

 

 

GÖREVLERİMİZ:

 

Türk Kızılayı Tüzüğü görev ve ufku doğrultusunda, stratejik planda belirlenen alanlarda çeşitli projeler üretmek, projeler hakkında şube başkanlığına teklifte bulunmak, Toplantılar, seminerler, müsamereler, sportif ve kültürel etkinlikler düzenlemek, Gelir getirici faaliyetlerde ve organizasyonlarda bulunmak, bunlarla ilgili gerekli tedbirleri almak ve uygulamak, İnsalar arasında yardımlaşmayı, dayanışmayı, merhamet duygusunu, karşılıklı sevgi ve saygıyı kuvvetlendirmek, Şube yönetim kurulunun onayı ile ilimizde bulunan dernek, vakıf vb. kuruluşlarla amaçlara uygun ortak çalışmalar yapmak, Kadınlar kolunun ilkelerini topluma yaymak, Şube yönetim kurulu tarafından tevdi edilen diğer görev ve sorumlulukları yerine getirmek, Afet ve olağanüstü görevlerde şube yönetim kurulunca tevdi edilen görev ve sorumlulukları yerine getirmek.

 

FAALİYETLERİMİZ

 

- Giysi & Eşya Yardımları:

Kızılay Bursa Şubesi`nin hizmet binasında yapılan giysi ve eşya yardımları Kadınlar Kolu`nun 2004 yılından buyana sürdürdüğü bir faaliyettir. Şube binasının bodrum ve birinci katında hizmet veren Eşya Bakım Dağıtım Ünitesi`nde her yaşa uygun giysi, eşya ve okul araç gereçleri bulunmaktadır. Eşya&giysi dağıtım salonu, giysi güncelleme birimi, kayıt ve hizmet ofislerinin bulunduğu ünite salı ve perşembe günleri hizmet vermektedir.

 

Yardım Dağıtımları Nasıl Yapılıyor?
Muhtarlarla işbirliği içinde ihtiyaç sahibi ailelerin listesi yapılarak, ailleler evlerinde ziyaret ediliyor ve ihtiyaçları tespit ediliyor. Bu tespitin ardından yardım malzemeleri, şubeden imza karşılığı teslim ediliyor.

 

Giysi&Eşyalar Nasıl Temin Ediliyor?
İhtiyaç sahibi kişilere dağıtılan giysi ve eşyalar hayırsever kişilerden, sivil toplum kuruluşları ve kamu ve özel işletmelerden bağış yoluyla temin ediliyor. Bağışlarda kullanılmış giysi ve eşyalar kabul edilmiyor.

Her yıl eğitim-öğretim yılı başında İl Milli Eğitim Müdürlüğüyle işbirliği halinde bir okul seçilerek, öğrencilerin giysi, kırtasiye vb. ihtiyaçları karşılanmaktadır.

 

-Gıda Kermesi:
Yardımlar için kaynak sağlamak amacıyla düzelenen gıda kermesinde, kadın kolu üyeleri tarafından hazırlanan yiyecekler hijyenik koşullarda bağış karşılığı halka dağıtılıyor. Elde edilen gelirle ihtiyaç sahibi kişilere gıda, ayakkabı, giysi, kırtasiye malzemeleri temin ediliyor.

 

- İlçe Köylere Yardım:
İlimizin dağlık bölgelerinde bulunan Orhaneli, Keles, Harmancık ve Büyükorhan ilçelerine bağlı köylere gıda ve giysi yardımları gönderiliyor.

 

- Bağışçı Bakım Çalışmaları:
Kadınlar Kolu, Kızılay`ın gayrimenkul bağışçılarına uygulanan bakım planında sosyal hizmet alanlarına destek olmaktadır. Her hafta bağışçılar evlerinde ziyaret edilmekte, geziler, toplantılar ve eğlence programları düzenlenmektedir.

 

- Afet Hazırlık ve Sonrası Çalışmalara Destek:
Bursa Yerel Afet Müdahale ve Lojistik Merkezinin afet hazırlık çalışmalarına destek olan kadınlar kolu, afet sonrası yardım toplama ve gelen yardımların tasnifi ve dağıtımında şube yönetim kurulu tarafından tevdi edilen görevleri yerine getirmektedirler.

 

 

Türk Kızılay Bursa Şubesi

Kızılay'dan Kiralık Mülkler

Duyurular

Fotoğraf Galerimiz