Gönüllülük Sistemi

 

 

 

Gönüllü Kimdir?
Herhangi bir çıkar amacı taşımadan, kendi özgür iradesi ile Kızılay´ın misyonu çerçevesinde zarar görmüş insan ve toplumlara yardım etmek üzere zaman ve emek harcayan kişidir.

 

Gönüllük Nedir?
Gönüllü olarak çalışan kişinin özgür iradesi ile gerçekleştirdiği ekonomik politik veya toplumsal baskılar nedeniyle gerçekleştirmediği, zarar görebilir insanlar ve bunların içinde yaşadıkları toplumlara fayda sağlamayı amaçlayan, Ulusal bir Kızılhaç veya Kızılay Derneği´nin yasal temsilcileri tarafından organize edilen bir faaliyettir.
Bir başka deyişle, gönüllük insanlığın gücünü seferber ederek zarar görebilir insanların yaşam şartlarının iyileştirilmesidir.
•  Gönüllük bir faaliyettir
•  Gönüllüler amatör değildir.
•  Bilgilerini ve yeniliklerini getiririler
•  Yeni fikir ve faaliyetlerin geliştirilmesine daha yatkındırlar

 

Kızılay İçin Gönüllüğün Önemi:
Kızılay olarak, toplumun güç ve kaynaklarını harekete, her koşulda, yerde ve zamanda hiçbir ayrım yapmaksızın korumasız insanlara yardım etmek anlayışında olan vizyonumuza uygun olarak, gönüllüleri organize ederek harekete geçirmek son derece önemlidir.

 

Gönüllülerin Kızılay’a Katkıları
• Gönüllülerin maddi çıkarları yoktur. Bu yüzden muhatap oldukları kuruluş ve kişiler üzerinde ücretli personele göre daha etkili olabilirler.
• Hizmeti alan kişilerin gönüllülere bakış açısı genellikle daha olumludur.
• Yaş, sosyal çevre, gelir düzeyi vb. açıdan ücretli personelden farklı olduklarından bakış açılarını çeşitlendirebilirler.
• Yeni fikirler ve faaliyetlerin geliştirilmesine daha yatkındırlar.
• Gönüllüler gelirleri arttırır; bu da verilen hizmetin atmasına, daha uzun  süreli çalışma, yeni hizmet alanları demektir.

 

NASIL KIZILAY GÖNÜLLÜSÜ OLABİLİRİM?

Gönüllü Kabulleri; Şubede gönüllü faaliyetlerde bulunmak isteyen kişiler Gönüllü Ön Başvuru Formunu doldurur. Gönüllü Ön Başvuru Formu Dolduran kişiler Kızılhaç/Kızılay konusunda oryantasyona tabi tutulurlar. 2 aylık deneme sürecinden sonra detaylı Gönüllü Kayıt Formunu doldurarak Kızılay Gönüllüsü olurlar. Kızılay Gönüllüsü olduktan 1 yıl sonra Gönüllü Kimlik Kartları verilir.

 

GÖNÜLLÜLÜK AŞAMALARI
Gönüllü olmak isteyen kişi sırasıyla aşağıdaki formaları doldurur ve eğitimleri alır,
1. Gönüllü Ön Başvuru Formu
2. Gönüllü Oryantasyon Sunumu
3. Gönüllü Kılavuz Sunumu
4. Gönüllü Modüllerinin Belirlenmesi (Çalışma Alanları)
5. Gönüllünün Bağlı Olduğu Modül Kapsamındaki Eğitimleri Alması

 

 

Türk Kızılay Bursa Şubesi

Kızılay'dan Kiralık Mülkler

Duyurular

Fotoğraf Galerimiz