Yangın Güvenliği Eğitimi

 

Eğitimler;  Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Ankara ve İstanbul  İtfaiye Daire Başkanlığı yapmış olan  Tüm İtfaiyeciler Birliği Onursal Başkanı  işbirliği ile verilir.

Eğitimin Amacı: Öncelikle yangından koruma yöntemlerini öğrenmek ve uygulamak, yangın durumunda itfaiye ekibi gelinceye kadar, doğru acil yönetimi ve doğru davranış geliştirmede yeterli bilgi, beceri ve tutum kazandırarak zarar görebilirliği minimize etmek

Hedef Kitle: Toplu yaşam alanları öncelikli olmak üzere, tüm kurum ve kuruluşlarda yaşayan, çalışan, eğitimi algılayabilecek yaşta olan herkes

Eğitimin Süresi: 4 saat (Katılımcı guruplar 15-25 kişiden oluşur ve her grupta 2 eğitimci görev alır)

Eğitim Yöntemleri ve Teknikleri: Yetişkin eğitim modeli kullanılır.

 

·         İnteraktif yöntemleri ve teknikleri

-          Beyin fırtınası

-          Grup çalışması

-          Soru-cevap

-          Demonstrasyon

 

Eğitimin İçeriği:

Eğitimin değerlendirilmesi ve yeterliliğin ölçülmesi:

Eğitim öncesi bilgi düzeylerinin ölçülmesi (KÖSF)

Eğitim sonrası bilginin değerlendirilmesi /soru-cevap)

Beceri ve davranışta yeterliliğin ölçülmesi; sahada uygulamanın değerlendirilmesi

 

Eğitim çıktıları:

Her kurum adına düzenlenen eğitim değerlendirme raporu

Acil durum yönetimi ve yangından korunma müdahalede bilgi ve beceri kazanan kişiler

Materyal: Eğitim notları ve katılımcı sertifikası

 

 

Türk Kızılay Bursa Şubesi

Kızılay'dan Kiralık Mülkler

Duyurular

Fotoğraf Galerimiz