Arama Kurtarma Eğitimi

 

Arama Kurtarma Eğitimi ( Eğitim hafif arama kurtarma)

1)Amaç: Afet ve hayati risk söz konusu olduğunda, katılımcılara acil durum yönetimi ve etkin kurtarma yöntemlerini sahada kullanabilecek yeterli bilgi, beceri ve tutum kazandırmak

 

2)Hedef Kitle: Tüm kurum ve kuruluşlar

 

3)Eğitim Süresi:

İlgili alanda bilgilendirme ve bilinç kazandırma eğitimi: 4 saat (guruplar 15-25 kişiden oluşur)

İlgili alanda bilgi, beceri ve tutumda yeterlilik kazandırma: 3 gün ( 1.gün: Kurum içi analiz ve değerlendirme çalışmaları, 2.gün: Eğitim çalışmaları, 3.gün: Uygulama ve sahada yeterliliğin değerlendirilmesi)

 

4) Eğitim aşamaları:

Aşama 1: Kurumun mevcut durum planlarının değerlendirilmesi

Aşama 2: Kurumun afet ve acil risk analizlerinin yapılması

Aşama 3: Analiz sonuçlarının değerlendirilerek, güncellenmesi

Aşama 4: Arama kurtarma ekiplerinin oluşturulması ve eğitim öncesi bilgi değerlendirmesi

Aşama 5: Çalışma alanının koşullarına uygun, arama kurtarma eğitimlerinin verilmesi

Aşama 6: Hazırlanan senaryolar kapsamında Roll-Playların planlanması ve uygulanması

Aşama 7: Yeterliliğin değerlendirilmesi ve sahada yeterliliklerinin ölçülmesi

 

5)Eğitimin İçeriği: Kurumun fiziki yapısı, saha, teçhizat, üretim ve insan kaynaklarının analiz ve değerlendirilmesinden sonra kuruma özel programlanır.

 

6)Eğitim Yöntemleri: Yetişkin eğitim modeli kullanılır.

 

·         İnteraktif yöntemleri ve teknikleri

-         Beyin fırtınası

-         Grup çalışması

-         Soru-cevap

-         Demonstrasyon (Gösteri)

 

7)Eğitimin değerlendirilmesi ve yeterliliğin ölçülmesi:

Eğitim öncesi bilgi düzeylerinin ölçülmesi (KÖSF)

Eğitim sonrası bilginin değerlendirilmesi / Yazılı (KSSF)

Beceri ve davranışta yeterliliğin ölçülmesi; sahada uygulamanın değerlendirilmesi

 

8) Eğitim çıktıları: Acil durum yönetimi ve kurtarmada yeterlilik kazanan kişiler

Materyal: Eğitim notları ve katılımcı sertifikası

 

9) Eğitim programı: Uludağ Üniversitesi Kızılay Şubesi ve Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.

 

10) Eğitmenler: Alanlarında ve yetişkin eğitim modelinde yeterli bilgi, beceri ve tutuma sahip profesyonel eğitmenlerdir.

 

 

Türk Kızılay Bursa Şubesi

Kızılay'dan Kiralık Mülkler

Duyurular

Fotoğraf Galerimiz