Afet Zararlarını Azaltma Eğitimi

 

Programın Amacı:

Olası afet zararlarını azaltmak için Kızılay Şubeleri aracılığıyla yerelde kurumlar arası işbirliğinin geliştirilmesini sağlamak, toplumda afetlere karşı hazırlıklı olma ve sosyal sorumluluk bilincini oluşturmak.

Programın Hedefi:

Toplumu, yaşadıkları bölgedeki afet tehlikeleri ve riskler hakkında bilinçlendirmek ve bu yolla zarar azaltma ve korunma kültürü oluşturmak.

Grup liderleri aracılığıyla afet ve afet sonrasına karşı hazırlıklı olma yönünde sosyal sorumluluk bilinci oluşturmak

 

Bu kapsam çerçevesinde ulaşılacak hedefler aşağıda belirlenmiştir:

·         Kurum ve kuruluşlarda her bölümden en az bir çalışanın Grup Lideri olarak kazanılması

·         Kızılay Şubesi tarafından eğitilen “Grup Liderlerinin” %60’ı aracılığıyla halkın afete karşı hazırlıklı olma ve zarar azaltma konularında eğitim, seminer ve diğer uygun iletişim ortamlarıyla bilinçlendirilmesi

·         Afet Zararlarını Azaltma faaliyetlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması

 

Neden Zarar Azaltma?

Afet risklerinin belirlenmesi, mümkünse önlenmesi veya doğuracağı hasarın en az düzeye indirgenmesi için alınması gereken önlemler zarar azaltma çalışmaları olarak kabul edilmektedir.

Bu yaklaşım toplumun afet riskleri konusunda bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi ve baş edebilme kapasitesinin geliştirilmesi, afet öncesi ve sonrasında uygulanan mevzuat ve kurumsal yapılanmanın geliştirilmesi gibi faklı faaliyetleri çalışma kapsamına almaktadır.

 

Neden Grup Liderleri?

Doğal afetler büyük toplulukları etkilemekte ancak yerel düzeyde yürütülen afet öncesi zarar azaltma ve afet sırasında müdahale çalışmaları sayesinde olumlu sonuçlar alınabilmektedir.

Bu yaklaşımdan yola çıkarak yerel düzeyde afet bilincinin yaygınlaştırılması için kurum ve kuruluşlarda çalışan grup liderleriyle ortak faaliyetler yürütmek en uygun yöntem olarak belirlenmiştir.

 

Eğitim Programının Aşamaları

-          Kurum/ Kuruluşların afet risklerinin ve risklerden korunmayla ilgili bilinç düzeylerinin değerlendirilmesi,

-          Eğitime katılacak grup liderlerinin seçimi, grup liderinin temsil yeteneğine sahip,

ikna yeteneği olan, eğitimci vasıflarına sahip, çalıştığı grupta saygınlık gören sevilen kişiler arasında seçilmesi tercih edilmelidir.

-          Eğitim tarihinin, saatlerinin ve yerinin belirlenmesi

-          Eğitimin gerçekleştirilmesi

-          Kurum/Kuruluşun afet hazırlık ve lojistik çalışmalarının yapılması (bu alandaki çalışmalara katılanların gönüllülük esasıyla görev yapması tavsiye edilir)

-          Eğitime katılan grup liderlerinin kendi çalıştıkları bölümde eğitimi uygun yöntemlere sunması

-          Uygun zamanlarda ve sık aralıkla eğitimlerin çeşitli uygulama yöntemleriyle tekrar edilmesi ve tatbikatların yapılması

 

Eğitimin İçeriği:

-          Programın Tanıtımı

-          Güvenli Yaşam

-          Gönüllülük

-          Afet ile İlgili Terimler

-          Depremden Korunma Bilinci

-          Güvenli Davranış İlkeleri

-          Afet Yönetimi ve Grup Liderlerinin Rolü

-          Afetlerin Psikolojik Etkileri ve Psikolojik İlkyardım

-          Deneyim Paylaşımı

-          Kurum/Kuruluşların Afet Hazırlık ve Lojistik Çalışmaları

-          Tatbikat – Uygulama

 

Eğitim Süresi:

-          2 gün (16 saat)

-          Bilgilendirme ve bilinç düzeyini yükseltme (3 saat)

 

Eğitim Yöntemi:

-          Anlatım

-          Beyin Fırtınası

-          Grup Çalışmaları

-          Soru-Cevap

-          Gösteri

 

Eğitim Materyalleri:

-          Eğitim Kitapçığı

-          Eğitim CD’si

 

 

Türk Kızılay Bursa Şubesi

Kızılay'dan Kiralık Mülkler

Duyurular

Fotoğraf Galerimiz