Evde Hasta Yaşlı Bakım Eğitimi

 

Amaç: Özürlü, hasta özellikle de yaşlıların yaşam kalitelerini yükseltmek, aynı zamanda dezavantajlı kesimden işsiz bayan ve erkeklere istihdam imkanı sunmak

 

Hedef: Fonksiyon yetersizliği olan yaşlı, hasta ve özürlülere, alıştıkları ve kendilerini güvende hissettikleri evlerinde, kendi kültür ve alışkanlıklarından koparılmadan, mevcut potansiyellerini harekete geçirip, mümkün olduğunca bağımsız olarak günlük aktivitelerini yapmalarına psiko-sosyal ve fiziksel destek verecek yeterlilikte bakıcılar eğitmek

 

Eğitim süresi: 305 saat (Guruplar 10-20 kişiden oluşur ve her 10 kişiye 1 eğitimci görevlendirilir)

 

Eğitimin İçeriği: Yaşlı, özürlü ve hastaya evde bakım ve yaşlıya psiko-sosyal, fiziksel destek verebilen programların tümünü kapsar.

 

Eğitim Yöntemi: Yetişkin eğitim modeli kullanılır.

·         İnteraktif yöntemleri ve teknikleri

-         Empatik demo

-         Roll Play (Rol Oyun)

-         Soru-cevap

-         Beyin fırtınası

-         Demonstrasyon (Gösteri)

·         Uygulama beceride yeterlilik

·         Sahada uygulamada yeterlilik

 

 

Eğitim Materyalleri:

Fonksiyonlu hasta karyolası, hasta yatağı, yatak takımları, 20-25 adet muhtelif yastık, yatak koruyucu, yatak kaldıracı, koltuk değneği, baston, fonksiyonlu ve fonksiyonsuz tekerlekli sandalye, normal sandalye, masa, koltuk, gecelik ve pijama takımları, sehpa, battaniye, oksijen konsantratörü, oksijen tüpleri, kollestomi torbaları, kateterler, muhtelif sondalar, tansiyon aleti, derece, puls-oxmetre, havalı yatak, havalı oturma minderleri, özel minderler, buz torbaları ve jeller, termofor, özel ısıtıcı malzemeleri, serum askısı, serum şişesi ve seti, şeker ölçüm cihazı ve kitleri, solunum egzersiz malzemeleri, inhalasyon cihazları, aspiratör, buhar makinesi, nibilazatör, sürgü, ördek (dispozıbıl), alt açma seti, yetişkin bezi, traş setleri, tıbbi eldiven, nevresim takımları, alez, tuvalet sandalyesi, simit, transfer malzemeleri ve aparatları, koyun postu, muhtelif rehabilitasyon malzemeleri, vücut aparatları (muhtelif), beslenme seti, genel eğitim teknik malzemeleri, tüm kişisel giyim ve bakım setleri 4’er adet

 

Eğitimciler: Yeterlilik kazanmış eğitici hemşireler. Eğiticilerimiz Alman Kızılhaç’ından Evde Bakım Eğitici Eğitimi, Genel Eğitici Eğitimi, İlk Yardım Eğitimci Eğitimini başarı ile tamamlamış, alanında donanımlı, bu alanda yeterli bilgi ve beceriye sahiptir.

 

Eğitimin Değerlendirilmesi:

-Kurs öncesi bilgi seviyesi ölçme (KÖSF)

-Kurs ortası bilgi ve beceri değerlendirme (KOSF) ve birebir uygulama

-Kurs sonu bilgi, beceri, tutum değerlendirme (KSSF) ve yüz yüze beceri ve tutum -değerlendirilir.

-Sahada yeterlilik ölçme: Huzurevinde staj sürecinde bilgi, beceri, tutum ve davranış değerlendirme

%85 başarı barajını geçenlere, bakıcı sertifikası, ilkyardımcı sertifikası, ilkyardımcı kimlik kartı ve bakıcı el kitabı verilir.

 

 

Türk Kızılay Bursa Şubesi

Kızılay'dan Kiralık Mülkler

Duyurular

Fotoğraf Galerimiz