Eğitim Hizmetleri

 

Eğitim, Geleceğe Yapılan En Büyük Yatırımdır.

Eğitimi, geleceğe yapılan en büyük yatırım olarak gören Kızılay Bursa Şubesi hizmet kalitesini arttırmak amacıyla kendi personeline yönelik düzenlediği kurum için verimliliği arttırma eğitimleri ve toplumsal iyileştirmeyi amaçlayan halk eğitimleriyle kurum ve kuruluşlara özel kapasite geliştirme eğitimleri düzenlemektedir.

Afet Zararlarını Azaltma, Yapısal Olmayan Tehlikelerin Azaltılması, İlkyardım, İletişim Becerileri, Hijyen, Hıv/Aıds, Üreme Sağlığı ve Cinsel Sağlık, Evde Hasta ve Yaşlı Bakımı konularında yılda ortalama 5.000 kişiye eğitim-seminer verilmektedir.

Kızılay Genel Merkezi başta olmak üzere Alman Kızılhaçı, İtalyan Kızılhaçı ve diğer Kızılay Şubeleri ve Kızılhaç Organizasyonlarıyla birlikte eğitim modelleri hazırlamakta ve uygulamaktadır.

Bursa Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Bursa Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye Daire Başkanlığı, İşkur, Sivil Toplum Kuruluşları ve Özel Sektör Kuruluşlarıyla ortak düzenlenen eğitimlerde kurumlara özel ihtiyaç tespitleri yapılarak eğitim modellerine kurum yöneticileriyle birlikte karar verildikten sonra uygulanmaktadır.

 

EĞİTİM PROGRAMLARI

Eğitim Modüllerinde Tüm İtfaiyeciler Birliği Onursal Genel Başkanı, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Uludağ Üniversitesi Kızılay Şubesi gibi ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılmaktadır.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ

·         İlkyardım Eğitimi

·         Afet Zararlarını Azaltma Eğitimi

YOTA (Yapısal olmayan tehlikeleri azaltma)

Acil Eylem Planı

·         Yangın Eğitimi

·         Arama Kurtarma Eğitimi( Hafif Arama Kurtarma)

·         Hijyen Eğitimleri

Kişisel Hijyen

Çalışma Alanında hijyen (İş Hijyeni)

Okulda Hijyen

Mutfak Hijyeni

 

DİĞER EĞİTİMLER

·         Evde Hasta ve Yaşlı Bakımı Eğitimleri

·         Üreme Sağlığı Eğitimleri

·         İletişim Becerileri Eğitimleri

·         HIV-AIDS Eğitimleri

 

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri  Yasal Dayanakları

Sağlık Bakanlığı İlk Yardım Yönetmeliği

( 22.05.2002 tarih ve 24762 Sayılı Resmi Gazete) – R.G.  Tarihi:18.03.2004  R.G. Sayısı:25406

İlk yardımcı ve zorunlu ilk yardımcı istihdamı

“Madde 16- ilgili mevzuata göre ağır ve tehlikeli işler kapsamında bulunan iş yerlerinde, her on personel için bir, tüm kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen her yirmi personel için bir, olmak üzere,  bu yönetmeliğe göre yetkilendirilmiş merkezden en az “Temel İlkyardım Eğitimi” sertifikası almış “İlkyardımcının bulundurulması zorunludur.”

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Tarih: 30.06.2012 Sayı: 28339

 Madde 10/4: Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilkyardım

 Madde 11/C: Özellikle ilkyardım , acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında iş yeri dışında kuruluşlarla irtibat sağlayacak düzenlemeleri yapar.

Madde 16: İş yerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve sürdürülebilmesi amacıyla işveren çalışanları ve çalışan temsilcilerini, işyerinin özelliklerini de dikkate alarak aşağıdaki konularda bilgilendirir.

 Madde 16/C: İlkyardım olağandışı durumlar, afetler ve yangınla mücadele ve tahliye işleri konusunda görevlendirilen kişiler

Madde 23: Aynı çalışma alanını birden fazla işverenin paylaşması durumunda, işverenler iş hijyeni ile iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin uygulanmasında iş birliği yapar.

 

Yönetmelikler

29.12.2012-28512 sayılı Resmi Gazete

İş güvenliği uzmanlarının görev, yetki, sorumluluk ve eğitimler hakkında yönetmelik

Madde 5: İlkyardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi

Madde 13/C: Kaza, yangın, doğal afet vb.acil müdahale gerektiren durumların belirlenmesi, acil durum planının hazırlanması, gereken uygulamaların organizasyonu ile ilgili, birim, kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapılması

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ EĞİTİMCİ VE ÜCRET TABLOSU

 

 

EĞİTİM

EĞİTİMCİ

ÜCRET

İlkyardım Eğitimi

İlkyardım Eğt.Mrk.Md.ve eğitimcileri

Temel İ.Y.Eğt: 240 TLYenileme İ.Y.: 120 TL

Afet Zararlarını Azaltma Eğitimi

 Türk Kızılayı Uludağ Üniversitesi Şubesi

Saat Ücreti (15 TL)*Kişi

Yangın Eğitimi

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı

Grup sayısına göre 35 TL -40 TL

Arama Kurtarma Eğitimi

 Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı

 Saat Ücreti (15 TL)*Kişi

Genel Hijyen Eğitimi

İlkyardım Eğt.Mrk.Md.ve eğitimcileri (Sevim Tanrıkulu, Mürvet Arı, Meltem Ceyhan, Egemen Dere)

Saat Ücreti (15 TL)*Kişi

Evde Hasta Yaşlı Bakımı Eğitimi

Eğitim Alan Gönüllü Hemşireler

1,000 TL

Üreme Sağlığı ve Cinsel Sağlık Eğitimi

Gençlik Gönüllüsü-Mert Ertural

Ücretsiz

Doğru Beslenme Eğitimi

Gönüllü Beslenme Uzmanı-Merih Eskicioğlu

Saat Ücreti (10 TL)*Kişi

İletişim Becerileri Eğitimi

 Gönüllü Eğitimciler

Saat Ücreti (10 TL)*Kişi

HIV/AIDS Eğitimi

Gençlik Gönüllüsü-Mert Ertural

Ücretsiz

Türk Kızılay Bursa Şubesi

Kızılay'dan Kiralık Mülkler

Duyurular

Fotoğraf Galerimiz