Kızılay-Kızılhaç Çalışmaları

 

ALMAN KIZILHAÇI DARMSTAD ŞUBESİ

 

 

Bursa ile Almanya Darmstad şehrinin kardeş şehir olması Kızılay ve Kızılhaç şubelerine de yansıdı. Türk Kızılayı Bursa Şubesi, Kızılhaç Darmstad Şubesi ile pek çok ortak çalışmaya imza attı. 2002 yılında Darmstad Belediyesi’nin düzenlediği Kızılhaç Şenliği’ne Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Türk Kızılayı Bursa Şubesi davetli olarak katıldı. Her iki şube de karşılıklı faaliyetlerini aktardılar ve ortak çalışma alanı olarak Evde Hasta ve Yaşlı Bakımı Eğitim ve Hizmet Sunumu’nu belirlediler. 2003 yılında Kızılhaç Darmstad Şubesi’nden gelen uzmanlar 14 kişiye Evde Hasta ve Yaşlı Bakımı Eğitimci Eğitimi düzenleyerek çalışmaları başlattılar. Ardından bu konuda Türk sosyal yapısına uyarlanmış bir kitap yayımlandı. Her iki şube hasta ve yaşlı bakımıyla ilgili kaynak alışverişlerine ve bilgi, deneyim aktarımlarına devam etmektedir.

 

MAKEDONYA KIZILHAÇI TETOVA ŞUBESİ

 

 
Balkanlarda Osmanlı döneminden bu yana ortak kültürel mirasın paylaşıldığı Makedonya Kızılhaçı Tetova Şubesi Türk Kızılayı Bursa Şubesi’ne 2004 yılında ‘Kardeş Şubelik’ talebinde bulundu. Kızılay Gene
l Merkezi’nin onayı ile ortak çalışmalar başlatıldı. Her iki şube arasında karşılıklı ziyaretler gerçekleştirildi, yerinde incelemelerde bulunuldu. Tetova Şubesi’ne özellikle tıp merkezi, ilkyardım ve sağlık konularında brifing verildi, deneyimler paylaşıldı. Kızılhaç Tetova Şubesi’nden 20 kız öğrenci 2005 yılında Mudanya Gençlik ve Sağlık Kampına katıldı.

 

BULGARİSTAN KIZILHAÇI PLOVDİV ŞUBESİ

 

 

Kızılayı Bursa Şubesi’nden bir heyet Bulgaristan’a giderek Plovdiv Şubesini ziyaret etti. Şubenin faaliyetleri hakkında bilgi alan ve hizmet alanlarını yakından inceleyen heyet, iki şube arasında yapılabilecek ortak projeleri belirlediler. 2007 yılı Ağustos ayında ise Plovdiv Şube’sinden bir heyet iadeyi ziyarette bulundu. İki dernek arasında sağlık, afet, eğitim, gençlik hizmetleri Türk Kızılayı Bur sa Şubesi il e Bulgaristan Kızılhaçı Plovdiv (Filibe) Şubesi arasında ortak projeler gerçekleştirmek amacıyla 2007 yılında işbirliği protokolü imzalandı. Türk ve evde hasta ve yaşlı bakımı eğitimleri gibi alanlarda ortak çalışmalar yapmak üzere bir anlaşma imzalandı. Halen Kızılhaç Filibe Şubesi ile ortak çalışmalar sürüyor.

 

MAKEDONYA KIZILHAÇI BİTOLA ŞUBESİ

 

 

Makedonya Kızılhaçı Bitola Şubesi’nin Kızılay Genel Merkezi’ne kardeş şube olarak Türk Kızılayı Bursa Şubesi’yle çalışma talebi onaylandı ve ortak çalışmalar başlatıldı. 2011 Mart ayında Kızılhaç Bitola Şubesi’nin Ulusal Kızılhaç v e Kan Bağışı Günü’ne davetine Şube yönetim kurulu üyelerinden 4 kişilik bir heyet katıldı. . Her iki şubenin de gençlik kampları olması nedeniyle gençlerin kül türel paylaşımı üzerine çalışmalar yapılmasına karar verildi. 2011 yılı Haziran ayında Türkiye’den 5 gençlik gönüllüsü Makedonya’daki dağ kampına katıldı. Aynı yılın Temmuz ayında Mudanya Uluslararası Gençlik ve Sağlık Kampına Kızılhaç Bitola Şubesi’nden 37 öğrenci iştirak etti. Her şube arasındaki ortak çalışmalar devam ediyor. 2011 Ağustos ayında 4 kişilik bir heyet Bursa Kızılay Şubesi’ni ziyaret ederek çeşitli incelemelerde ve görüş alışverişinde bulundu.

 

LİBYA KIZILAYI İLE İLİŞKİLER

 

 

Libya Kızılayı ile ilişkiler 1986 yılına dayanıyor. Libya Kızılayı’nın Başkanı ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan bir heyet Türkiye Kızılay Derneği Genel Merkezi’ne ve Türk Kızılayı Bursa Şubesi ’ne ziyaret düzenledi. Libya Kızılay heyeti kendi ülkelerindeki faaliyetlerini aktardılar ve Bursa Şubesi’nin faaliyetleri hakkında çeşitli incelemelerde bulundular ve bilgi aldılar. Libya Kızılay Heyeti’ne ayrıca Bursa da tanıtıldı. Ardından aynı yıl Libya Kızılayı, Türk Kızılayı Bursa Şubesi ’ni Libya’ya davet etti. Bursa Şubesi Başkanı İbrahim Dokunmazer’in de olduğu şube heyeti Libya’ya giderek incelemelerde bulundu.

 

MARMARA DEPREMİ SONRASI KIZILHAÇLARLA YAPILAN ÇALIŞMALAR

 

 

1999 Marmara Depremi akabinde Türkiye’ye gelen ve hizmetlerin iyileştirilmesine yönelik öneriler geliştiren Amerikan Kızılhaçı, İtalyan Kızılhaçı ve İspanyol Kızılhaçı ile ortak projeler yürütüldü. Bu projelerin başında ise ilkyardım eğitimleri geldi. yol haritası www.haritalar.xyz Ortak çalışmalar sonucu İlkyardım Eğitimleri’nin standardizasyonu sağlandı,
eğitim modülleri oluşturuldu, İlkyardım Merkezi açıldı. Amerikan Kızılhaçı’yla ağırlıklı olarak afet ekiplerinin oluşturulması, eğitim programlarının hazırlanarak yaygınlaştırılması gibi projeler ağırlık kazanırken, tüm Kızılhaçlarla gönüllü kazanma ve gönüllülerin faaliyet alanları konusunda ortak çalışmalara imza atıldı.

 

TÜRK KIZILAYI BURSA ŞUBESİ’NE KIZILAY ve KIZILHAÇ ŞUBELERİNDEN YAPILAN ZİYARETLER

 

 

 

Bulgaristan Kızılhaçı Genel Başkanı Bursa’ya yaptığı dostane ziyarette Türk Kızılayı Bursa Şubesi ’ne de uğradı ve şube çalışmaları hakkında bilgi aldı. Öte yandan Türk Kızılay Genel Merkezi Orta Asya, Kafkaslar ve KKTC’de birlikte Bölgesel İşbirliği Programını başlattı. Ulusal derneklerin sağlık ve afet yönetim kapasitelerinin gelişmesinde işbirliğinin sağlanması amacıyla başlatılan Bölgesel İşbirliği Programı kapsamında Türk Kızılayı Bursa Şubesi bir günlüğüne Azerbaycan ve Gürcistan Kızılhaçları ile KKTC, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan ve Türkmenistan Kızılaylarının temsilcilerine ev sahipliği yaptı, şube çalışmaları hakkında bilgilendirmelerde bulundu
.

 

 

Türk Kızılay Bursa Şubesi

Duyurular

Fotoğraf Galerimiz