Kadın Kolu

 

 

Başkan

Semra Çakır

Başkan Yardımcısı

Yurdagül Armağan

Başkan Yardımcısı

Nezahat Dokunmazer

Başkan Yardımcısı

Zehra Sarsar

Sekreter 

Safiye Aral

Sekreter Yardımcısı

Şaziye Akgün

Üye

Kevser ertekin

Üye

Rukiye Tüzemen

Üye

Kadriye Uluçınar

Üye

Belkıs Akay

Üye

  Şafak Arsu

 

 

 

GÖREVLERİMİZ:

Türk Kızılayı Tüzüğü doğrultusunda, stratejik planda belirlenen alanlarda çeşitli projeler üretmek, projeler hakkında Şube Başkanlığına teklifte bulunmak, toplantılar, seminerler, müsamereler, sportif ve kültürel etkinlikler düzenlemek, gelir getirici faaliyetlerde ve organizasyonlarda bulunmak, bunlarla ilgili gerekli tedbirleri almak ve uygulamak, İnsanlar arasında yardımlaşmayı, dayanışmayı, merhamet duygusunu, karşılıklı sevgi ve saygıyı kuvvetlendirmek, Şube Yönetim Kurulunun onayı ile ilimizde bulunan dernek, vakıf vb. kuruluşlarla amaçlara uygun ortak çalışmalar yapmak, Kadınlar Kolunun ilkelerini topluma yaymak, Şube Yönetim Kurulu tarafından tevdi edilen diğer görev ve sorumlulukları yerine getirmek, afet ve olağanüstü görevlerde Şube Yönetim Kurulunca tevdi edilen görev ve sorumlulukları yerine getirmek.

FAALİYETLERİMİZ

- Giysi & Eşya Yardımları:

Bağış Kabul ve Yardım Dağıtım Merkezimizde  yapılan giysi ve eşya yardımları Kadınlar Kolu`nun 2004 yılından bu yana sürdürdüğü bir faaliyettir. Mart 2017 yılında eski Şube binamız restore edilerek Bağış Kabul ve Yardım Dağıtım Merkezi olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza hizmet vermektedir.Her yıl mahalle muhtarlıklarının hazırlayıp Kızılay'a teslim ettiği İhtiyaç Sahibi Belirleme Formu 'nda belirtilen kişilere yardım yapılmaktadır.

-Giysi&Eşyalar Nasıl Temin Ediliyor?

İhtiyaç sahibi kişilere dağıtılan giysi ve eşyalar hayırsever kişilerden, sivil toplum kuruluşları ve kamu ve özel işletmelerden bağış yoluyla ya da Şubemiz tarafından  temin edilmektedir.

-Kardeş Okul Projesi;

Her yıl eğitim-öğretim yılı başında İl Milli Eğitim Müdürlüğüyle işbirliği halinde bir okul seçilerek, öğrencilerin giysi, kırtasiye vb. ihtiyaçları karşılanmaktadır.

- İlçe Köylere Yardım:
İlimizin dağlık bölgelerinde bulunan Orhaneli, Keles, Harmancık ve Büyükorhan ilçelerine bağlı köylere yılda iki kez  gıda ve giysi yardımı yapılmaktadır.

- Bağışçı Bakım Çalışmaları:
Kadınlar Kolu, Kızılay`ın gayrimenkul bağışçılarına uygulanan bakım planında sosyal hizmet alanlarına destek olmaktadır. Bağışçılar evlerinde ziyaret edilmekte, özel günlerde geziler, toplantılar ve eğlence programları düzenlenmektedir.

- Afet Hazırlık ve Sonrası Çalışmalara Destek:
Bursa Yerel Afet Müdahale ve Lojistik Merkezinin afet hazırlık çalışmalarına destek olan kadınlar kolu, afet sonrası yardım toplama ve gelen yardımların tasnifi ve dağıtımında şube yönetim kurulu tarafından tevdi edilen görevleri yerine getirmektedirler.

 

 

Türk Kızılay Bursa Şubesi

Duyurular

Fotoğraf Galerimiz