Afet Müdahale

 

 

 

Türk Kızılayı Bursa Şubesi, çok sayıda gönüllüyü de sürece katarak yangın, sel, deprem gibi afetlerde mağdur vatandaşların yanında oldu. Kızılay Genel Merkezi bünyesinde verilen eğitimlerle dest eklenen Afete Hazırlık, Müdahale ve Lojistik Merkezi tarafından koordine edilen bu çalışmalar çok sayıda gönüllünün de katılımıyla hayata geçiriliyor.

17 Ağustos’ta 20 binin üzerinde vatandaşımızın yaşamını yitirdiği on binlercesinin yaralandığı ve evsiz kaldığı Marmar a Depremi’nde afet bölgesine en hızlı intikal eden kuruluşlar arasında Türk Kızılayı Bursa Şubesi yer aldı. Yalova Kazım Karabekir Mahallesi’nde kurulan 4 bin kişilik çadır kentte binlerce afetzedeye yardım eli uzatıldı. Her gün sıcak yemek dağıtıldı. Hızla oluşturulan aşevinde binlerce depremzedeye yiyecek ulaştırıldı, giysi, sağlık yardımı yapıldı, psikolog desteği verildi. Tüm bu hizmetler Kızılay personelinin yanı sıra yoğun bir gönüllü katılımıyla gerçekleşti. Burada 50 gönüllü ve 20 profesyonelden oluşan 70 kişilik bir kadro ile hizmet verildi. 2000 yılında Göktepe köyünü yerle bir eden yangın felaketinde de Türk Kızılayı Bursa Şubesi çadır kent, yiyecek, giysi, sağlık gibi yardımlarla afetzedelerin yaralarını sardı. Yine 2006 yılında Bursa Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Karaköy’de onlarca vatandaşı evsiz bırakan büyük yangında da Türk Kızılayı Bursa Şubesi derhal bölgeye intikal ederek çadır kent kurdu ve köylülerin barınma, ısınma, gıda, sağlık yardımı gibi ihtiyaçlarını karşıladı. Yine aynı yörede gerçekleşen maden kazasında arama çalışmaları süresince kurtarma ekipleriyle köylülere sıcak yemek dağıtıldı. Türk Kızılayı Bursa Şubesi deprem ve yangın ve sel gibi çeşitli felaketlerde mağdurların yanında yer alarak barınma, gıda, giysi ve ev eşyası gereksinimlerini karşıladı. Kış aylarında kar nedeniyle yollar kapandığında mahsur kalan yolculara sıcak içecek ve kumanya desteği verdi.

Son olar ak Ekim 2011’de Van- Er ciş ’t e ger ç ekl eşen depr em sonrası depremzedelere gerek Afet Deposu’ndaki malzemelerle gerekse vatandaşlardan toplanan gıda ve çeşitli malzemelerle destek olundu. Yine Kızılay Genel Merkezi tarafından Somali’deki açlık felaketi için açılan yardım kampanyası kapsamında Bursa’dan gıda ve çeşitli malzeme bağışı toplandı ve tamamı Somali’ye gönderildi.
Türk Kızılayı Bursa Şubesi’nin afete yönelik Yardım malzemeleri ise Bursa Valiliği İl Afet Koordinasyon Merkezi’nde Türk Kızılayı Bursa Şubesi’ne tahsis edilen depoda korunuyor. Merkez, Türk Kızılayı Marmara Afet Operasyon Merkezi ile koordineli olarak 24 saat esasıyla faaliyetlerini yürütüyor.

 

AFET BİLİNCİNİ GELİŞTİRME EĞİTİMLERİ

Afete Hazırlık, Müdahale ve Lojistik Merkezi bünyesinde her biri üst düzeyde eğitim almış görevli ve gönüllüler aracılığıyla öncesinde alınacak önlemler ile sonrasında yapılacaklar başta olmak üzere geniş kapsamlı afete hazırlık eğitimleri verildi.Halka yönelik eğitimler 2004 yılında Temel Afet Bilinci Eğitim’leri adıyla başlatıldı. Eğitimler okullarda, sanayi kuruluşlarında ve kamu kurumlarında verilerek 2 bin 872 kişiye ulaşıldı. Muhtarlar, din görevlileri, öğretmenler gibi kesimleri kapsayan Toplum Liderlerini Teşkilatlandırma Projesi Afet Zararlarını Azaltma

Programı kapsamında 2008 yılında Türk Kızılayı Genel Merkezi tarafından rahmetli Prof. Dr. Met e Işıkara rehberliğ inde Bur sa Şubesinde başlatıldı. Proje kapsamında 14 kişiye eğitici eğitimi verildi. Türk Kızılayı ve Sabah Gazetesi işbirliğiyle oluşturulan gezici tiyatro oyunu 11 Nisan 2008 tarihinde tayyare Kültür Merkezi’nde sahnelendi ve 830 ilköğretim öğrencisi izledi. 2008 yılı itibariyle Toplum Liderlerini Teşkilatlandırma Projesi kapsamında 3 bin 386 kişiye eğitim verildi.

 

 

BURSA YEREL AFET HAZIRLIK, MÜDAHALE VE LOJİSTİK MERKEZİ

Bursa Yerel Afet Müdahale Merkezi, afet sırasında ilgili tüm Kızılay bölümleriyle irtibata geçmek, afete doğru, hızlı ve etkin müdahale edebilmek amacıyla oluşturulmuş bir hazırlık, lojistik ve müdahale merkezidir.Bursa Yerel Afet Müdahale Merkezi,  365 gün, saat faaliyettedir. Bir yandan afet izleme çalışmaları yapar, bir yandan da afete hazır olabilmek ve afet sırasında ve sonrasında ihtiyaç duyulabilecek insani yardımı tespit etmek amacıyla sürekli bilgi toplar ve yardım ekiplerini eğitir.

Bursa Yerel Afet Müdahale Merkezi´ne bağlı olan iller:
Bursa, Yalova, Bilecik, Balıkesir, Çanakkale(Anadolu Yakası)
——————————————————————————————–

Bursa Yerel Afet Müdahale ve Lojistik Merkezinin Afete Öncesi Çalışmaları:

•  Diğer kuruluşlarla birlikte Bursa, Yalova, Bilecik, Balıkesir, Çanakkale (Anadolu Yakası)

   coğrafi koşulları, bina türleri, nüfusu, ekonomik ve kültürel yapısı ile ilgili verileri değerlendirir

   ve ”risk ve etki analizleri” yapar.
• Geçmiş deneyimlerden elde edilen verilere dayanarak “afet senaryoları” hazırlar.
• Bu çalışmaların sonuçlarından yerel “afete hazırlık ve müdahale planları” geliştirir.
• Bu planları sürekli yeniler ve afet yardım malzeme stoklarının ihtiyaca göre yeniden

  düzenlenmesinde kullanır.
• Afete hazırlık ve müdahale eğitimleri verilmesini sağlar ve nitelikli afet operasyon ekipleri

   oluşturur.
• Afet müdahale planlarını test etmek amacıyla tatbikatlar ve eğitimler düzenler.

 


——————————————————————————————–

Bursa Yerel Afet Müdahale ve Lojistik Merkezinin Afete Sırası Çalışmaları:

•İleri teknolojiye dayalı “Acil Haberleşme Sistemi” sayesinde afetlerden ve yol açtığı zarar ve

  kayıplardan anında haberdar olur.
• En kısa sürede öncü ekipler,  acil yardım ekiplerini afet bölgesine gönderir.Acil Haberleşme Sistemi” sayesinde afet bölgesindeki ekiplerle kesintisiz haberleşme sağlar.• Afetten etkilenenlere olanaklar ölçüsünde çadır, sıcak yemek, destek sağlık hizmetleri, psiko sosyal hizmetler sunulmasını koordine eder.
• Acil yardım  çalışmalarına katılan gönüllüleri koordine eder.Bursa Yerel Afet Müdahale ve Lojistik Merkezinin Afete Sonrası Çalışmaları:• Afetten zarar görenlerin barınma, beslenme gibi acil ihtiyaçlarını afetten etkilenme derecelerine  göre ve olanakları ölçüsünde karşılamayı sürdürür.

• Yerel, afet yardım çalışmalarına imkanları ölçüsünde destek olur.
• Gönüllü kuruluşların yardım çalışmalarının koordinasyonunu sağlar.

——————————————————————————————–

 

AFET MÜDAHALE

1999 yılı  Marmara Depremi:

17 Ağustos 1999’da yaşanan “Marmara Depremi”nde Kızılay Bursa Şubemiz, Genel Merkezimizin izniyle Yalova’da Kazım Karabekir Çadırkentini kurdu ve idaresini üstlendi. Altı ay süreyle afetzedelerin barınma, giyinme ve beslenme ihtiyaçlarını karşıladı.

2000 yılı Göktepe Yangını:2000 yılında, Bursa’nın Göktepe Köyünde meydana gelen 30 evin yandığı ve 300 hayvanın telef olduğu “Göktepe Yangını”na Şubemiz müdahale ederek, çadırkent kurdu ve afetzedelerin beslenme, giyinme ve geçici barınma ihtiyaçları karşılandı.2006 yılı Karaköy Yangını:Yerel Afete Hazırlık, Müdahale ve Lojistik Merkezi olarak yapılandırılan Kızılay Bursa Şubemiz, 12 Nisan 2006’da Bursa’nın Mustafa Kemal Paşa İlçesine bağlı Karaköy’de meydana gelen yangına müdahale etti. 102 evin yandığı ve çok sayıda hayvanın telef olduğu yangında, afet ekibimiz ve gönüllülerimiz 24 saat içinde çadırkent oluşturarak afetzedelerin, geçici barınma, giysi ve sıcak yemek ihtiyaçlarını karşıladı.

——————————————————————————————–

 

TATBİKATLARGÖNEN DEPREM TATBİKATI (20 Ocak 2007)

Balıkesir Valiliği ve Gönen Kaymakamlığı tarafından düzenlenen “Gönen Deprem Tatbikatı”nda,  1 adet idari çadır, 1 adet aşocağı çadırı, 1 adet revir, 1 adet depo çadırı, 1 adet barınma çadırından oluşan örnek çadırkent alanı oluşturuldu. Ayrıca 1.000 kişiye 3 çeşit sıcak yemek dağıtıldı.

AFET 2007 BURSA TATBİKATI (23-24-25 Ekim 2007)

Bursa Valiliği tarafından  düzenlenen “Afet 2007, Bursa Tatbikatı”na  AFOM, MAFOM ve Bursa YALMM, Katıldı.  Bursa’nın Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, Gemlik ve Mudanya ilçelerinde eş zamanlı olarak organize edilen tatbikatta, 5 bölgeye de çadırkentler kuruldu. Türk Kızılayı’nın çadırkent sisteminin tanıtıldığı tatbikatta, Nilüfer Bölgesine Obakent kuruldu. Hizmet çadırlarının  yanısıra 12 adet iskan, 1 adet mutfak, 1 adet kiler ve 1 adet banyo&wc konteynırlarının kurulduğu obakette TürkKızılayı’nın geçici barınma için çağdaş bir model olarak geliştirdiği oba’lar tanıtıldı.

 

 

Türk Kızılay Bursa Şubesi

Kızılay'dan Kiralık Mülkler

Duyurular

Fotoğraf Galerimiz