Misyon & Vizyon

M?SYONUMUZ

“TOPLUMUN GÜÇ VE KAYNAKLARINI HAREKETE GEÇ?REREK, ?NSAN SAYGINLI?ININ KORUNMASI DO?RULTUSUNDA HER KO?ULDA, YERDE VE ZAMANDA MUHTAÇ VE KORUNMASIZ ?NSANLARA YARDIM ETMEK VE TOPLUMUN AFETLERLE MÜCADELE KAPAS?TES?N?N GEL??T?R?LMES?N? DESTEKLEMEK”

 

V?ZYONUMUZ

“TÜM TOPLUMU KUCAKLAYAN VE TÜM TOPLUMUN KUCAKLADI?I, ULUSAL VE ULUSLARARASI DÜZEYDE SAYGINLI?INI VE H?ZMET KAL?TES?N? SÜREKL? GEL??T?REN B?R ?NSAN? YARDIM KURULU?U OLMAK”

 

 

 Cleveland Browns Womens Jersey

Türk Kızılay Bursa Şubesi

Kızılay'dan Kiralık Mülkler

Duyurular

Fotoğraf Galerimiz