Hakkımızda

KIZILAY, SAVAŞ ALANINDA YARALANAN YA DA HASTALANAN ASKERLERE HİÇBİR AYRIM GÖZETMEKSİZİN YARDIM ETMEK ARZUSUNDAN DOĞMUŞTUR.

11 Haziran 1868 tarihinde “Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti” adıyla kurulan Kızılay,
1877`de “Osmanlı Hilali Ahmer Cemiyeti”,
1923`de “Türkiye Hilali Ahmer Cemiyeti”,
1935`te “Türkiye Kızılay Cemiyeti” ve
1947`de “Türkiye Kızılay Derneği” adını almıştır.

Kuruluşa “KIZILAY” adını büyük önder Atatürk vermiştir. Kızılay`ın alameti, beyaz zemin üzerinde karşıdan bakarken sola doğru açık kırmızı “ay” dır. Yalnız Kızılay bayrağında “ay”ın açık yüzü bayrak direğinin tersine doğrudur.

Kızılay alameti, Devletler Hukuku`nun ilgi hükümleri gereğince, savaş zamanında silahlı kuvvetlerin sağlık servisleri ile o hükümlerin belirlediği kişi ve kuruluşlar için “koruyucu ve belirtici işaret” olarak kabul edilmiştir. Bunlar dışında kalan hiçbir kişi, kurul ve kurum, savaşta tarafsızlık ve dokunulmazlık timsali olan bu işareti kullanamaz.Kızılay, 1876 Osmanlı- Rus Savaşı`ndan 1974 Kıbrıs Barış Harekatı`na kadar geçen süre içinde, Türkiye`nin taraf olduğu tüm savaşlarda, cephe gerisinde kurduğu seyyar ve sabit hastaneler,hasta taşıma servisleri,donattığı hastane gemileri, yetiştirdiği hemşireler ve gönüllü hasta bakıcılar aracılığıyla savaş alanında yaralanan ya da hastalanan on binlerce Mehmetçik`in dost ve düşman askerinin bakım ve tedavisine yardımcı olmuş, Türk olsun düşman olsun savaş esirlerine gereken insancıl yardımları yapmış; savaştan etkilenen sivil halkın bakımı ve korunması için çaba göstermiş; I Meşrutiyetin ilanından sonra İstanbul`da görülen büyük kolera salgınından bu yana yurdumuzda ortaya çıkan doğal afetlerde felaketzedelerin bakımını, barınağı ve beslenmelerini sağlamış, uluslararası yardım faaliyetlerine katılmış; hemşirelik eğitimi, ilkyardım ve kanla ilgili hizmetler alanında öncülük yapmış, korunmaya gereksinen pek çok vatandaşımıza gereken sosyal yardım ve hizmetleri sunmuştur.

KIZILAY BURSA ŞUBESİ

Bursa’da kentin ileri gelenleri tarafından 1911 yılında Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti Bursa Şubesi adı altında kurulan Türk Kızılayı Bursa Şubesi 1. Dünya Savaşı sürecinde şehit yakınlarına ve göçmenlere sahip çıktı, Kurtuluş Savaşı’nda Ankara ile Bursa arasında ayni ve nakdi yardım köprüsü oluşturdu.
11 Haziran 1868 tarihinde Osmanlı Yaralı Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti kuruldu, 1877 yılında adı Osmanlı Hilali Ahmer Cemiyeti olarak İstanbul’un dışında çeşitli illerde de teşkilatlanan Cemiyet’in Bursa Şubesi şehrin önde gelen bürokratları ve tüccarlarından öncülüğünde 4 Kasım 1911 tarihinde kuruldu.

Dönemin Sağlık Müdürü Mehmet Celalettin Bey’in başkanlığındaki Osmanlı Hilali Ahmer Cemiyeti’nin kurucu yönetim kurulunda Sağlık Müdür Yardımcısı Op. Dr. Emin Bey, Op. Dr Abdullah Paşa, Ağbarmalı Bankası Müdürü Hacı Hafız Bey, Ticaret Odası Reisi Rafet Bey, Tacir Hacı Ahmet Efendi, eşraftan Bursalı Mustafa Bey, Aza Dr. Şefik Bey ve Dr. Şükrü Fazıl görev aldılar.

Cemiyet vilayet binasında tahsis edilen bir odada faaliyete başladı. Osmanlı Hilali Ahmer Cemiyeti 93 Harbi, Balkan isyanı gibi nedenlerle savaş coğrafyalarından Bursa’ya gelen göçmenlerin barınma ve güvenliklerinin sağlanması, şehit yakınlarına, yoksullara yardım gibi önemli bir misyon üstlendi. 1914 yılında ise valinin eşi Pürnes Hanım’ın daveti üzerine kentin ileri gelenlerinin eşleri bir araya geldi ve Hilali Ahmer Cemiyeti’nin Kadınlar Şubesi kuruldu. Bu cemiyet daha ziyade yoksullara yardım ağırlıklı faaliyet gösterdi. Her iki şube de, maddi kaynak yaratmak için hayırseverlerden bağış topladı, çeşitli etkinlikler düzenledi ve yardım biletleri sattı. Cemiyet dönemin yerel yöneticileriyle işbirliği içinde çalıştı.

1. Dünya Savaşı’nın başlamasıyla birlikte Cemiyet’in önemi daha da arttı. Bursa Şubesi’nin Milli Mücadele’ye destek olduğu, nakdi ve aynı yardımların toplanarak Ankara’ya ulaşmasında önemli görev aldığı biliniyor. Öte yandan işgalcilerin çekilirken yakıp yıktıkları çevre kasaba ve köylerde mezalimden canlı kurtulan yaralı ve mağdurlara da büyük destek verildi.

Türk Kızılayı Bursa Şubesi tarafından Abdurrahman Sarpkan ve eşine ait bina satın alındı ve 1960 yılında tapu tescili gerçekleşti. Bursa’da dönemin en modern binalarından biri 1963 yılın TÜRK KIZILAYI BURSA ŞUBESİ GENEL KURULU 9 da Miraç Olgaç’ın Şube Başkanlığı döneminde tamamlandı ve Kızılay İş Hanı olarak hizmete girdi. Binanın ikinci katında Kızılay Kan Merkezi, üçüncü katında ise Kızılay Bursa Şubesi hizmet verdi. İş Hanı’nın en üst katı ise düğün salonu olarak tefriş edildi ve 1963 yılında kent merkezindeki tek özel düğün salonu olarak Bursalılara 35 yıl hizmet verdi. Kızılay İş Hanı’nın Tıp Merkezi’ne dönüşümüyle birlikte 1994 yılında kapandı. Kızılay Bursa Şubesi, Bursa’da Ramazan ayında bugünkü gibi binlerce kişiye yönelik iftar sofralarının kurulmadığı yıllarda, yemek ve gıda yardımını Türk Kızılayı Bursa Şubesi üstlendi ve pek çok konuda olduğu gibi bu alanda da öncülük etti, örnek oldu. Ayrıca aşevi sayesinde çeşitli dönemlerde binlerce afetzedeye sıcak yemek ulaştırıldı.

1991 yılında Muradiye’deki Depo’da aşevi oluşturuldu. Tüm bunların yanında her yıl Ramazan ayında şube bilgi bankasında kayıtlı olanların yanı sıra muhtarlar aracılığıyla saptanan 3 bin 500 ihtiyaç sahibine, oturdukları semtlerde oluşturulan merkezlerde her gün 3 çeşit sıcak yemek/ekmek dağıtıldı. Bursalı sanayiciler, hayırsever vatandaşlardan toplanan bağışlarla yürütülen sıcak gıda yardımlarının yanı sıra Kuru Erzak Dağıtım Merkezleri aracılığıyla yine ihtiyaç sahibi 2 bin aileye mercimek, kuru fasulye, pirinç, çay, şeker, yağ gibi 10 kalem malzemeden oluşan kuru gıda yardımı yapıldı. Zamanla Kızılay’ın bu misyonunu yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, sanayiciler üstlendi ve Ramazan aylarında binlerce vatandaşa iftar sofraları kurulmaya, gıda yardımı yapılmaya başlandı. Kızılay Bursa Şubesi bu alandaki öncü ve örnek misyonunu tamamlamış oldu.

Öte yandan Kızılay Kan Merkezi bugünkü Orhangazi Parkı’nın bulunduğu yerdeki hizmet binasında 1959 yılında faaliyete başladı. 1971 yılında Kızılay İş Hanı’nın ikinci katına taşındı. Ancak uzun yıllar Bursa ve Güney Marmara’nın ihtiyacını karşılayan Kan Merkezi’ne mevcut hizmet alanı yetersiz kalında Merhum Saniye Rıza Hanım’ın bağışladığı 300 metrekarelik arsada yeni bina yapılması için harekete geçildi. Bursa Kızılay Şubesi tarafından Bursalıların katkılarıyla 4,5 katlık bin 300 metrekare kapalı olanı olan Türkiye’ye örnek gösterilen yüksek standartlarda fiziki ve tıbbi donanıma sahip olan Kan Merkezi binası tamamlandı ve 11 Haziran 1999 tarihinde hizmete
girdi.

Türk Kızılayı Bursa Şubesi bünyesinde  1999 yılından 2009 yılına dek afet, sağlık, kamp, yardım ve eğitim gibi çeşitli faaliyetlerini farklı mekanlardaki hiz- met birimleri aracılığıyla yürütmek- teydi. Tıp hizmetleri Çakırhamam’daki binadaki Merkez’de verilirken, yöne- tim birimleri Onurtaş İş Merkezi’nde, İlkyardım Merkezi ise Ulubatlı Hasan Bulvarı’ndaydı. Hizmetlerin daha ve- rimli/etkin ve hızlı yürütülmesi için farklı mekanlardaki tüm birimlerin tek merkezde toplanması ihtiyacı öne çıktı. Öte yandan buna çok uygun bir alan vardı. Şehir Merkezi’nde Zafer Plaza’nın araksında Merhum Şaziye Dinçkol’un bağışladığı 352 metrekare- lik arsanın şube binası olmasına ka- rar verildi. Kısa sürede tamamlanan Çok Amaçlı Şube binası 2009 yılında düzenlenen bir törenle hizmete girdi.

Falcon İş Merkezi’nde bulunan İlkyar- dım Eğitim Merkezi, Onurtaş İş Mer- kezi’nde faaliyet gösteren Şube hizmet ofislerinin yanı sıra, Muradiye’deki er- zak ve 2. el giysi depoları da bir araya toplandı. Böylece tülerin aynı binada toplanması bina ve personel verimliliği açısından önemli bir tasarruf sağ- larken hizmet alan vatandaşlar için de kolaylık sağlanmış oldu. Hizmet birim- lerinin birleştirilmesi sonrasında boşalan yerler ise kiraya verilerek şube için yeni bir gelir kaynağı yaratıldı. Ayrıca Muradiye Deposu’nun bulunduğu alana da 150 yatak kapasiteli kız öğrenci yurdu için proje hazırlandı, hazırlık çalışmaları başladı.

Öte yandan 5 katlı olarak inşa edilen binanın en üst katında Evde Hasta ve Yaşlı Bakımı ile İlkyardım eğitimle- rinin düzenlendiği iki eğitim salonu, dördüncü katında insan kaynakları, muhasebe, alım satım ve afet koor- dinatörlüğü gibi operasyonel birimler yer alıyor.
Binanın üçüncü katında Başkanlık odası ve yönetim kurulu toplantı sa- lonu, sosyal projeler genel koordina- törlüğü, iletişim, başvuru ve danışma odalarından oluşan yönetim ofisleri bulunuyor. İkinci ve birinci katlarda ise Türk Kızılayı Bursa Şubesi Kadın ve Gençlik Kollarının çalışma odaları, depolar, 2. el giysi ve çeşitli eşya geri dönüşüm atölyesi, afet malzemeleri deposu, arşiv ve teknik hizmetler ofis- leri hizmet veriyor.

 

 

Türk Kızılay Bursa Şubesi

Kızılay'dan Kiralık Mülkler

Duyurular

Fotoğraf Galerimiz