09
Eyl

 

 

 

 

 

Uluslar arası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu dünyada en büyük ilk yardım eğitimi ve uygulaması yapan kuruluştur. 2014 yılında 15 milyondan fazla kişi 116 ülkede bulunan Kızılay ve Kızılhaç Dernekleri tarafından ilk yardım konusunda eğitilmiştir. Aynı zamanda 150 yıldır ilk yardım Kızılay ve Kızılhaç Dernekleri gönüllülerinin birincil görevi olmuştur.

İlk yardım hızlı ve efektif yapıldığında yaşamın kurtarılmasına ihtiyacı olan bir kişinin yaralanmasını ve ızdırabının azaltılmasını sağlamaktadır.

Dünya İlk yardım günü is her yıl ilk yardım konusunda farkındalık oluşturmak ve ilk yardım ile ilgili konulara dikkat çekmek amacıyla kutlanmaktadır. Uluslar arası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu tarafından önümüzdeki on yıl içerisinde 1 milyar kişinin (her hane halkından en az 1 kişinin) ilk yardım becerilerine sahip olması hedeflenmektedir.

2016 teması : Bu yıl ana tema “Çocuklar için ve Çocuklar Tarafından İlk yardım” belirlenmiştir. IFRC çocukları acil durumlarda ilk yardım uygulayanlar olarak görmektedir. Çocukların kendi ailelerini ve akranlarının hayatlarının kurtarılmasında yeterlilikleri bulunmaktadır.

2015 yılında dünyanın nüfusu 7,3 milyara ulaşmıştır. Dünya nüfusunun ¼ ‘ü yaklaşık %26’sı 15 yaşın altındaki kişilerden oluşmaktadır. 2050 yılında ise dünya nüfusu yaklaşık 10 milyar olacağı ve yaklaşık 2.6 milyarın 18 yaşın altında genç nüfusa sahip olacağı tahmin edilmektedir.

Küresel olarak çocukluk yaşına ilişkin uzlaşı sağlanmış olan bir yaş bulunmamaktadır. Daha çok kültürlere göre içerik oluşturulmuştur. Dünya İlk Yardım Günü etkinlikleri kapsamında biyolojik açıklama dikkate alınacaktır. Çocuk: Doğum ile ergenlik arasındaki zaman. Çocuk yaralanmaları 1 yaşından başlayarak ileri yaşlara kadar devam eder.

 

Yüz binlerce çocuk her yıl yaralanmalardan ve şiddet uygulamalarından hayatını kaybetmektedir. Milyonlarca çocuk ise ölümcül olmayan yaralanmalar ile karşılaşmaktadır. IFRC tarafından çocuklara yatırım yapılmasını geleceğe yapılan yatırım olarak görmektedir. Çocukların korunması ve güvenliğine ilişkin IFRC tarafından çocukların ilk yardım konusunda eğitiminin tamamlanması durumunda kendi ve ailelerinin veya etrafındaki kişilerin de yaşamlarının kurtarılmasına katkı sağlayacağına inanmaktadır.

Çocuklar yetişkinlere göre daha fazla risklere açıktır. Yetişkinlerin çocuklarda ilk yardım konusunda bilinçlenmeleri de çocukların yaşamlarının kurtarılmasında ciddi katkı sağlamaktadır.