İlkyardım Nedir?

Herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin tıbbi yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun daha kötüye gitmesini önleyebilmek amacıyla olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalardır.

 

İlkyardımın Önemi

Akdeniz Üniversitesi’nin 1999 Marmara depreminden sonra yaptığı bir araştırmada; büyük afet veya kaza durumlarında mağdur kişilere yapılan kurtarma ve ilk yardım müdahalelerin %96’sının çevredekiler tarafından yapıldığı ortaya çıkmıştır.

Kazalarda ölümlerin %10’u ilk 5 dakikada  %45’i ilk 30 dakikada gerçekleşmektedir

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre her yıl dünyada 50 milyon kişi yol kazaları sonucu yaralanmaktadır. Bunların 15 milyonunu ciddi yaralanmalar oluşturmaktadır.

Dünyada yılda
İlkyardım uygulamalarını doğru yapabilecek kişilerin sayısının arttırılması, ülke genelinde ilkyardım eğitim ve uygulamalarına yönelik etkin organizasyonların gerçekleştirilmesi ile ölüm ve sakat kalma oranları ciddi şekilde azaltılabilecektir.  1.2 milyon insanın  yollarda öldüğü tahmin edilmekte,  bu da yaklaşık günde3000 kişinin öldüğü anlamına geliyor ve maalesef bunların 500’ü çocuk !!!

 Yasal Dayanaklar(  İlkyardımcı bulundurma zorunluluğu)

 

Sağlık Bakanlığı İlk Yardım Yönetmeliği

( 22.05.2002 tarih ve 24762 Sayılı Resmi Gazete) - R.G.  Tarihi:18.03.2004  R.G. Sayısı:25406  ve  29/07/2015 tarih 29429   Sayılı Resmi Gazete )

 

 “Madde 19- İş sağlığı ve güvenliği kapsamında;

a) Az tehlikeli işyerlerinde, her 20 çalışan için 1 ilkyardımcı,

b) Tehlikeli işyerlerinde, her 15 çalışana kadar 1 ilkyardımcı,

c) Çok tehlikeli işyerlerinde, her 10 çalışana kadar 1 ilkyardımcı,

olmak üzere,  bu yönetmeliğe göre yetkilendirilmiş merkezden en az “Temel İlkyardım Eğitimi” sertifikası almış "İlkyardımcının bulundurulması zorunludur.” 

 

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 6331 nolu İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Madde 10-4, 11-c, ç, Madde 16-c ve 17.m-Maddeleri gereği

  Yasal zorunluluğu olan verdiğimiz diğer eğitimler;

-İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Prensipleri Eğitimi,

-Yangınla Mücadale ve Yangına M

üdahale Eğitimi,

-Acil Durum Planı,

-Kurtarma

 

Eğitim Ücretleri

Eğitim ücretleri İl Sağlık Müdürlüğü Ücret Komisyonu tarafından belirlenir. Sağlık Bakanlığının talimatıyla her ilde İl Sağlık Müdürlüğü Ücret Komisyonu tarafından belirlenen ücretlerin dışına çıkmak yasaklanmıştır. İlkyardım Eğitimleri hayati önem arz eden eğitimlerdir ve bu nedenle eğitim materyalleri, düzeni, dağıtılan kaynak kitaplar, kullanılan manken setlerinin, eğitim ücretlerinin  belirli bir standartta olması gerekmektedir.

 

İlkyardım Eğitim Ücretleri:

TEMEL İlkyardım(16 saat): 300,00.-TL (KDV dahil)

TEMEL İlkyardım YENİLEME( 8 saat): 150,00.-TL( KDV dahil)

  

Amaç; Toplumun zarar görebilirlik kapasitelerinin azaltılmasına katkıda bulunmak ve ilk yardım eğitimleri ile toplumun doğru bilgi ve beceriler edinerek doğru müdahaleleri yapmalarını sağlamaktır.

Türk Kızılayı, misyonu gereği kişilerin zarar görebilirliğini azaltmak amacıyla, 1960 yılından bu yana uzman kadrosu ile topluma ilk yardım eğitimlerini ücretsiz olarak vermekteydi.

Özellikle 1999 depreminden sonra ülkemizde önemi daha iyi anlaşılmaya başlanan ilk yardım eğitimlerinin kalitesinin arttırılarak herkes tarafından ulaşabilirliğin sağlanması için 2000 yılında İlkyardım Eğitimlerinin Standardizasyonu Projesi başlatılmıştır. Proje kapsamında eğitim program ve materyalleri Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu “İlk Yardım Eğitimi Referans Merkezi” tarafından öngörülen standartlara göre düzenlemiştir.

 

Söz konusu çalışmalar yürütülürken Kurumumuzca Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu, İspanyol Kızılhaçı gibi uluslararası kuruluşlar yanında, başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere, ilgili diğer bakanlık ve üniversiteler gibi ulusal kurum ya da kuruluş ile işbirliği yapılarak ilk yardım eğitimlerinin ülkemizde kurumsallaşmasına önemli katkı sağlanmıştır.

Bu gelişmeler sonucunda; Türk Kızılayı’nın da katkılarıyla Sağlık Bakanlığı’nca, 2002 yılında yayımlanan “İlkyardım Yönetmeliği” ile tüm kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen her yirmi personel için bir, ilgili mevzuata göre ağır ve tehlikeli işler kapsamında bulunan işyerlerinde, her on personel için bir olmak üzere, en az 16 saat süreli “Temel İlk Yardım Eğitimi” sertifikası almış “İlk yardımcı” bulundurulması zorunluluğu getirilerek, ilk yardım eğitimlerinin yasal boyutta ülke genelinde yaygınlaştırılması hedeflenmiştir.

2002 yılında Türkiye’de ilk ruhsatlı İlkyardım Eğitim Merkezi Kızılay Bursa Şubesi tarafından açılmıştır. Kızılay Bursa İlkyardım Eğitim Merkezi tarafından yılda ortalama 2.500 kişiye ilkyardım eğitimi verilmekte, tüm ülke çapında Türk Kızılayı tarafından 6.000-9.000 kişiye eğitim verilmektedir.

 

AVRUPA İLKYARDIM EĞİTİMLERİ REFERANS MERKEZİ İLE AKREDİTASYON

Avrupa İlkyardım Eğitimleri Referans Merkezi İlkyardım konuları, içerikleri, uygulamaları ve bilimsel çalışmaları yürüten, değerlendiren ve yayınlayan Paris merkezli bir oluşumdur. Avrupa ilkyardım sertifikası da tüm bu çabaların önemli bir çıktısı olarak kabul edilmektedir. Derneğimiz 2006 yılından günümüze kadar Avrupa ilkyardım sertifikası ile ilgili çalışmaları yakından takip etmiş ve bahsi geçen merkeze akredite olmak maksadıyla girişimlerde bulunmuştur. İlgili değerlendirme ve denetlemelerin ardından Türk Kızılayı Temel İlkyardım Eğitiminin Avrupa ilkyardım politikalarına uygunluğu kabul edilerek, tüm Avrupa ülkelerinde geçerli olan Avrupa ilkyardım logosunu kullanma hakkını kazanmıştır.

 

EĞİTİM KRİTERLERİ

HEDEF KİTLE: Okuma yazma bilen 18 yaşını doldurmuş HERKES

SÜRE:          16 saat (Temel İ.E) – 40 saat (Standart İ.E) olarak uygulanır.

YENİLEME: 8 saat (Temel Eğitim alanlara ve belge geçerlilik süresi dolmadan)

Modüller eğitimler; İhtiyaca yönelik hazırlanan farklı eğitim programları farklı süreli olup katılımcı belgesi verilmektedir.

·         İlkyardım Eğitimleri, Kızılay İlkyardım Eğitim Merkezimizde verilmektedir. Talep doğrultusunda standartlara uygun eğitim salonu olan firmaların/kurumların eğitim salonlarında da düzenlenebilir.

·         Eğitim grupları 7-20 kişiden oluşmaktadır, her 7 katılımcıya 1 eğitmen tahsis edilir.

·         Eğitimlerde, yetişkin eğitim modeliyle interaktif yöntem kullanılır.

·         Katılımcıların, eğitime devam zorunluluğu vardır.

 

Eğitim Yöntemleri:

• Anlatım
• Grup Çalışması
• Beyin Fırtınası
• Soru Cevap
• Demonstrasyon (Gösteri)
• Role-Play
• Tartışma

 

Eğitim Sonu Sertifikalar 

·         Her bir katılımcıya, uluslar arası geçerliliği olan ‘İlkyardım El Kitabı’ verilir.

·         Eğitimin sonunda yapılan yazılı ve uygulamalı sınavda %85 barajını geçen katılımcılara;

1.) Sağlık Müdürlüğü ve Kızılay İlkyardım Eğitim Merkezi tarafından onaylı ‘İlkyardımcı Sertifikası’ ve ‘İlkyardımcı Kimlik Kartı’ verilir.

2.)Uluslararası geçerliliği olan Türk Kızılayı Avrupa İlkyardım Sertifikası ve kimlik kartı’verilir.

3.)Modüller Eğitimlerde; Katılımcı Belgesi verilmektedir.

 

REFERANSLARIMIZ

S.No

Firma Adı

 

S.No

Firma Adı

1

Akbaşlar A.Ş.

 

40

İndec

2

Akne tekstil Ltd.Şti.

 

41

İpekiş A.Ş.

3

Alara Tarım

 

42

İtimat peynir/Yenişehir

4

Anakent Temizlik

 

43

Kafkas A.Ş.

5

A-plas Plastik ve Lastik Sanayi

 

44

Kestleke Etibor İşletmesi

6

Arkyıl Tekstil

 

45

Kırpat A.Ş.

7

Artenius Türkpetrol A.Ş.İnegöl

 

46

Korteks A.Ş.

8

Artı Tekstil

 

47

Kurtaran Ambulans Ltd.Şti.

9

Asil Çelik A.Ş.

 

48

LT Endüstriyel Sistemleri

10

Aygaz A.Ş.

 

49

Maysan A.Ş.

11

Baykal Makine A.Ş.

 

50

Metalimpex Ltd.Şti.

12

Bosal Mimaysan

 

51

MFK/Yenişehir

13

Botaş A.Ş.

 

52

MKS Marmara A.Ş.

14

Bursa Beton A.Ş.

 

53

NBS

15

Bursa Büyükşehir Belediyesi

 

54

Okay Tekstil Ltd.Şti.

16

Bursa Linyitleri Müdürlüğü/Orhaneli

 

55

Olmuksa A.Ş.İnegöl

17

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü

 

56

Opsan A.Ş.

18

Bursa Tohumculuk A.Ş.

 

57

Otokoç

19

Bursagaz A.Ş.

 

58

Oyak – Renault A.Ş.

20

Busep

 

59

Özdilek A.Ş.

21

Cargill A.Ş.

 

60

Özdilek A.Ş. İnegöl

22

Coats A.Ş.

 

61

Öztavuk/Yenişehir

23

Çimtaş A.Ş.

 

62

RBS Otomotiv

24

Denizkent

 

63

Real Hizmet Ltd. Şti.

25

Dimaş

 

64

Revar Oto

26

Edremit Özel Ağaoğlu Sağlık Hizmetleri A.Ş.

 

65

Sanko / İsko A.Ş.

27

Ekol Teknik A.Ş.

 

66

Serkay Bebe

28

Ekonoma

 

67

Şık Apre

29

Elbim Elektrik

 

68

Thyseenkrups Ltd.Şti

30

Emirali Tekstil

 

69

Trakya Cam A.Ş.

31

Endokim Ltd.Şti.

 

70

Turkas Ltd.Şti.

32

Eskapet Ltd.Şti.

 

71

Turkon Tekstil

33

Faurecia Polifleks A.Ş./Orhangazi

 

72

Türkay Tekstil

34

Gemport A.Ş.

 

73

Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.

35

Gül İpek A.Ş.

 

74

Yenkar/Yenişehir

36

Güldoğan Tekstil

 

75

Yeşim Tekstil A.Ş.

37

Güngör Enkaz Ltd.Şti.

 

76

Yilser Ltd.Şti.

38

Hayat Kimya A.Ş.

 

77

Y.Ö. Kredi Yurtlar Kurumu

39

İmaj Tekstil LTD.ŞTİ.

 

78

Zorlu Tekstil A.Ş.