Türk Kızılayı Bursa Şubesi Gençlik Kolu 2008 yılından itibaren faaliyete geçti. HIV/AIDS Eğitimleri, Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Eğitimleri, tanıtım ve halkla ilişkiler çalışmaları, kurban bağışı kampanyaları, Mudanya Gençlik ve Sağlık Kampı, Yaşlılar Haftası, Kızılay Haftası, İlkyardım Haftası, Spastik Çocuklar Kampı ve şube hizmetleri gibi çeşitli alan ve etkinliklerde görev alıyorlar. BM ve Kızılay Ortak Projesi kapsamında Gençlik Kolu’nun 2 üyesi sertifikalı Akran Eğitici Eğitimi’ni başarıyla tamamladılar.

Gençli Kolu üyeleri Spastik Gençler Kampı’nda 10 gün boyunca gönüllü hizmet veriyorlar. Ramazan yardımları için alışveriş merkezinde açılan stantlarda görev alan genç gönüllüler yardım toplama ve tanıtım faaliyetlerine de katılıyorlar. Toplumun, özellikle 15-24 yaş grubu gençlerin HIV/AIDS konusunda bilgi ve bilinç düzeyini arttırmak, üreme sağlığı, cinsel sağlık, cinsel yolla bulaşan hastalıklardan korunmaları için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak amacıyla düzenlenen eğitimler Türk Kızılayı Bursa Şubesi Gençlik Kolu tarafından yürütülüyor.

2008 yılında akran programı kapsamında başlatılan eğitimler 16 saatlik Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı ve 1 saatlik HIV/AIDS bilgilendirme seminerleri şeklinde düzenleniyor. 2008 yılında bir defa düzenlenen Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Eğitimine 20 kişi, HIV/AIDS bilgilendirme seminerine 475 kişi katılırken

2009 yılında ise Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı seminerlerini ise bin 250 kişi izledi. Aynı konu başlıklarındaki seminerlere
2010 ve 2011 yılında da 2 bine yakın kişi katıldı. 2012 yılında ise seminer düzenlenmedi.