İLK YARDIM EĞİTMENİ OLABİLMEK İÇİN;

1. Devlet memurları Kanunu kapsamında aşağıdaki meslek branşlarında olmak,

DEVLET MEMURLARI KANUNU 657/36 MADDE III- SAĞLIK HİZMETLERİ VE YARDIMCI SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI:

Bu sınıf, sağlık hizmetlerinde (Hayvan sağlığı dahil) mesleki eğitim görerek yetişmiş olan tabip, diş tabibi, eczacı, veteriner hekim gibi memurlar ile bu hizmet sahasında çalışan yüksek öğrenim görmüş fizyoterapist, tıp teknoloğu, ebe, hemşire, sağlık memuru, sosyal hizmetler uzmanı, biyolog, psikolog,diyet uzmanı, sağlık mühendisi, sağlık fizikçisi, sağlık idarecisi ile ebe ve hemşire, hemşire yardımcısı, (Fizik tedavi, laboratuvar, eczacı, diş, anestezi, röntgen teknisyenleri ve yardımcıları, çevre sağlığı ve toplum sağlığı teknisyeni dahil) sağlık savaş memuru, hayvan sağlık memuru ve benzeri sağlık personelini kapsar.

2. Sağlık Bakanlığı İlk Yardım Yönetmeliği Gereği İlk Yardım Eğitimci Eğitimine katılmış olmak (5 gün süreli)

3. Sağlık Bakanlığı onaylı İlk Yardım Eğitmenliği sertifikasına sahip olmak gerekmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

  Bilgi için;

İletşim Bilgileri    ;   220 24 40 – 220 24 96

Songül FİLİZ                          0 535 813 87 38

 

En yakın İlkyardım Eğitimci Eğitimi tarihlerimiz: 02-06 Temmuz 2018 'dir.